Uutiset

Murhan valmistelu voisi tuoda neljä vuotta vankeutta

Murhan, pankkiryöstön tai panttivangin ottamisen suunnittelusta on tulossa rangaistavaa. Hallitus antoi tänään esityksensä laista, joka kriminalisoi törkeimpien rikosten valmistelun ja niistä sopimisen.

Hallitusohjelman mukaisesti rangaistavaa olisi myös valmistella tappoa, surmaa ja törkeää pahoinpitelyä sekä sopia niiden tekemisestä.

Rangaistus törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta olisi enimmillään neljä vuotta vankeutta. Enintään kolme vuotta vankeutta saisi valmistelemalla törkeää ryöstöä tai panttivangin ottamista.

Rikokseen syyllistyisi henkilö, joka pitää hallussaan rikokseen tarkoitettua hengenvaarallista asetta. Muutakin näyttöä kuitenkin tarvittaisiin.

Henkeen kohdistuvan rikoksen valmisteluksi katsottaisiin myös se, että sopii sen tekemisestä toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman. Rikollista olisi sekin, että käskee tai muuten yllyttää toista rikoksen tekemiseen tai lupautuu sen tekemään.

Panttivangin ottamisen valmisteluksi katsottaisiin muun muassa se, että valmistaa tai hankkii rikoksen toteuttamiseen tarvittavan tilan.