Uutiset

Ajo-opetus uudistuu  – kortti kerralla käteen ja vähemmän pakollista opetusta

VESA MOILANEN
Ajo-opetus uudistuu.
Ajo-opetus uudistuu.

Ajokorttilaki ja kuljettajantutkinto uudistuvat monin tavoin heinäkuun alusta lähtien.

Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee. Lisäksi ajokortin hankkiminen muuttuu yksivaiheiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan säädökset mahdollistavat uusien vaihtoehtoisten opetus- ja oppimismenetelmien käytön. Tarkoituksena on myös tehdä ajokortin hankkimisesta edullisempaa.

– Ajokortin hankkimisesta pyritään tekemään yksilöllisempää ja joustavampaa, sanoo johtava asiantuntija Tuire Simonen Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista.

Nykyisin ajokortin suorittamiseen vaaditaan 19 tuntia teoriaopetusta ja 18 tuntia ajo-opetusta. Lisäksi siihen kuuluu tutkinnon jälkeinen kahden vuoden aikana suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus, jonka kesto on 11 tuntia.

Uusissa säännöksissä henkilöautokorttia suorittaessa käydään vain neljä tuntia teoriaopetusta, vähintään 10 tuntia ajo-opetusta ja ennen ajokoetta suoritettava kahdeksan tunnin riskikoulutus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudistuksia on tulossa kaikkiin kortteihin paitsi kuorma- ja linja-autokortteihin.

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi pitää uudistuksia pääosin hyvinä, sillä ne vähentävät tarpeetonta sääntelyä. Joissakin uudistuksen kohdissa on kuitenkin hänen mukaansa oikaistu liikenneturvallisuudessa.

Esimerkkinä hän nostaa mopokorttiin tehdyt uudistukset. Heinäkuun alusta lähtien kuljettajantutkintoon ei vaadita ajo-opetusta, mutta se on suositeltavaa tutkinnon läpäisemiseksi. Ennen mopokorttiin on vaadittu teorian lisäksi yksi tunti käsittelyopetusta ja kaksi tuntia ajo-opetusta.

Nyt vaatimuksina on pelkkä teoria- ja käsittelykoe.

– Kun mopokorteille alettiin vaatia koulutusta vuonna 2011, mopoilijoiden vakavat henkilövahingot vähenivät tutkimusten mukaan yli 40 prosenttia. Nyt 15-vuotiaat lapset voivat päästä jatkossa liikenteeseen ilman mitään ajo-opetusta, Jokilampi sanoo.

Henkilöajokortin voi jatkossa suorittaa yksivaiheisesti, kun kuljettajakoulutuksen jälkeinen syventävä vaihe poistuu. Jatkossa uuden lain mukainen riskientunnistamiskoulutus käydään ennen kuljettajatutkintoon menoa.

– Sillä halutaan joustavoittaa lopullisen ajokortin saamista, sanoo Liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Maija Ahokas.

Jokilampea uudistus huolestuttaa.

– Näyttää siltä, että liukkaalla kelillä ajamisen harjoittelun voi hoitaa simulaattorin kautta. Se tarkoittaa, että meillä on ensi syksynä tuhansia uusia kuljettajia kokeilemassa liukkaalla ajoa ilman varsinaista kokemusta liukkaalla ajamisesta.

Ahokkaan mukaan riskikoulutukseen kuuluu yhä myös ajo-opetusta simulaattorin ulkopuolella.

– Lain mukaan ajo-opetus voidaan antaa osin simulaattorin kautta, hän sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Trafin Simosen mukaan ajatuksena on, että jokainen voi omien ajotaitojensa mukaan valita itselleen sopivan määrän ajo-opetusta.

Muutokset vaikuttavat myös autokoulujen opetussuunnitelmiin. Trafin määräykset asettavat kuitenkin yhä raamit sille, mitä esimerkiksi riskikoulutuksessa tulee käsitellä.

– Jatkossa ei ole enää tiukkoja opetussuunnitelmasidonnaisia vaatimuksia eli autokoulut saavat mahdollisuuksia uudenlaiseen toimintaan, Simonen sanoo.