Talous

Kuluttajien arviot Suomen taloudesta heikkenivät, mutta luottamus jatkuu vahvana

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen hyvällä tasolla. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan luottamus Suomen talouteen heikentyi kesäkuussa jonkin verran toukokuuhun verrattuna.

Luottamusindikaattori sai kesäkuussa arvon 23,0, kun se oli toukokuussa 24,8 ja huhtikuussa 23,2. Vuosi sitten kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,9. Luottamus on yhä selvästi keskimääräistä korkeammalla, sillä luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,5.

Kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista kohenivat jonkin verran edellisestä kuukaudesta. Arviot Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä puolestaan heikentyivät selvästi.

Myös viime vuoteen verrattuna usko omaan talouteen vahvistui ja arviot Suomen taloudesta heikkenivät.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi ja pitivät ajankohtaa hyvin otollisena niin lainanotolle kuin säästämisellekin. Työlliset kokivat työttömyyden uhkan vähentyneen viime kuukausina selvästi.

Luottamusindikaattorin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin kesäkuun alkupuolella reilut 1 100 henkilöä.