Paikalliset

Metsäneuvojat mittaavat yksityismetsiä Uudenkaupungin, Laitilan ja Nauvon välisellä alueella

LENNART HOLMBERG

Suomen metsäkeskuksen metsäneuvojat mittaavat Uudenkaupungin, Laitilan ja Nauvon välisellä alueella yhteensä noin 800 koealaa yksityismetsistä kevään ja kesän aikana. Tietoja käytetään kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon tuottamiseen. Koealoilta mitataan puiden läpimitta ja pituus puulajeittain sekä arvioidaan koealan kasvupaikkatunnukset. Lisäksi koealan keskipisteen sijainti paikannetaan tarkasti GNSS-vastaanottimella.

Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. Koealatiedon lisäksi metsävarojen inventoinnissa tarvitaan lentokoneesta kuvattava laserkeilaus- ja ilmakuva-aineisto.

Metsäkeskuksen koealamittaukset käynnistyvät vuosittain toukokuussa ja kestävät aina lumien tuloon saakka. Metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2019 aikana, joita yksityset metsänomistajat pääsevät käyttämään Metsään.fi-palvelun kautta. Metsävaratiedot tullaan julkaisemaan Metsään.fi:n lisäksi Metsäkeskuksen avoimen metsätiedon palveluissa. Kaikille alueen metsänomistajille tullaan ilmoittamaan uusien metsävaratietojen valmistumisesta.