Uutiset

Joka neljäs lukiolainen haluaa hoitaa kunta-asioita

Puolet lukiolaisista on kiinnostunut osallistumaan maailman asioiden hoitoon, mutta oman kuntansa asioihin on valmis tarttumaan vain neljännes. Tämä käy ilmi Suomen Lukiolaisten Liiton kyselytutkimuksesta.

Liiton puheenjohtaja tulkitsee tulosta niin, että kunnanvaltuustojen ikärakenne on saatava syksyn vaaleissa laskuun.

- Paikallisdemokratian on puhuteltava kaikenikäisiä kuntalaisia, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Veera Svahn.

Kyselyn mukaan neljä viidestä lukiolaisesta mieltää itsensä eurooppalaiseksi ja liki yhtä moni kokee itsensä paikkakuntansa asukkaaksi. Maailmankansalaisiksi identifioituu kuusi kymmenestä.

- Eurooppalaisilla ja globaaleilla ilmiöillä on useimmiten paikallinen ulottuvuutensa ja päinvastoin. Näitä kytköksiä on tuotava nykyistä selvemmin esiin myös lukio-opetuksessa, jotta lukiolaiset eivät sivuuttaisi mitään vaikuttamisen tasoja, esittää Svahn.

Kyselyyn vastasi keväällä liki 4 500 lukiolaista.