Kuntavaalit

Lokakuu 2011: Vanhuspommia puretaan jo ennakkoon

Uudessakaupungissa tunnistetaan ja tiedostetaan hyvin väestön ikääntyminen tulevina vuosina. Tilanteeseen on jo varauduttu.

– Olemme kehittäneet avopalveluita ja panostaneet niiden laajempaan kirjoon sekä lisänneet määrätietoisesti tehostettua palveluasumista, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Helvi Heiniö.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vanhusväestön laitoshoidon määrä on vähentynyt voimakkaasti ja avopalveluiden määrä puolestaan lisääntynyt.

Uudessakaupungissa jokainen 70-vuotias kutsutaan käynnille vanhusneuvolaan ja 75-vuotiaiden luokse tehdään ennakoiva kotikäynti. Näillä toimenpiteillä pyritään kartoittamaan henkilökohtaisen palvelun tarvetta ja vanhuksen omaa toimintakykyä.

– Erityistä huomiota on Uudessakaupungissa kiinnitetty muistisairauksiin ja kakkostyypin diabetekseen. Näiden kahden sairausryhmän varhaisella havaitsemisella lisätään yksilön laadukkaita elinvuosia ja toisaalta säästetään merkittävästi kaupungin kuluja, Heiniö kertoo.

Ratkaisevaa kunnissa sekä kaupungeissa on ymmärtää tilastoennusteiden ja päätöksenteon yhteys. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on geriatrian erikoislääkäri. Lisäksi on juuri palkattu fysioterapeutti kotihoitoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ratkaisevassa roolissa vanhuspommin purkamisessa ovatkin päätöksentekijät. Ugissa haasteeseen on yritetty vastata tehostamalla erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen toimintoja.

– Toisaalta on haastavaa saada vanhusväestölle ratkaisevia päätöksiä läpi budjettitasolla, painottaa kaupunginjohtaja Kari Koski.

Uudenkaupungin taakkana on noin 3,7 miljoonan euron alijäämä. Yhteensä kaupungilla on noin 120 ammattilaista vanhustyön sektorilla.

– Lisää väkeä vanhustyöhön on vaikea saada, jos sitä ei siirretä esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolelta kaupungille tehostamalla toimintaa. Suurena haasteena valtakunnallisesti on se, mistä jatkossa ylipäätään saadaan ammattitaitoista alan osaamista, Heiniö alleviivaa.

Julkaistu Turun Sanomissa 31.10.2011