Kuntavaalit

Joulukuu 2009: Keskuskoulun laajennus alkaa Loimaalla ensi vuonna

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Keskuskoulun saneeraus- ja laajennushankkeen. Remontti aiotaan toteuttaa siten, että laajennettuun kouluun voidaan 2012 syksystä alkaen sijoittaa lakkautettavien Vanhankoulun ja Peltoisten koulun oppilaat sekä osa Vesikosken koulun oppilaista.

Keskuskouluun on tarkoitus sijoittaa myös lopetettavien koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Kouluun aiotaan rakentaa kuusi uutta luokkatilaa ja ruokailutilaa laajennetaan. Samalla kunnostetaan 1956 valmistuneen koulurakennuksen sähkö-, vesi-, ja viemäriverkko. Lukuvuonna 2009–2010 Keskuskoulua käy 265 oppilasta. Peltoisten koulussa on 53 ja Vesikosken koulussa 50 oppilasta. Keskuskoululla järjestetään koulurakenneuudistuksen jälkeen koko Loimaan kaupunkikeskustan perusopetus vuosiluokilla 1–6. Laajennuksen mitoituksen perusteena on käytetty 371 oppilaan tilantarvetta.

Koulun vanhempainyhdistys toivoo, että remontin yhteydessä kiinnitetään huomiota piha-alueen turvattomuuteen ja ankeuteen. Opettajat ovat huolissaan liikuntatilojen riittävyydestä.

Valtuusto liitti päätökseensä ponnen, jonka mukaan liikuntatilan laajennustarpeista ja kustannuksista tehdään lisäselvityksiä.

Opetusministeriö on sitoutunut maksamaan puolet 2,4 miljoonaa euroa maksavasta hankkeesta.

Julkaistu Turun Sanomissa 15.12.2009