Kuntavaalit

Huhtikuu 2012: Eura osallistuisi liitosselvitykseen

Eura olisi valmis osallistumaan kunnallishallinnon rakenne -työryhmän esittämään selvitykseen Euran, Köyliön ja Säkylän yhdistämiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti valtiovarainministeriölle valmistellun lausuntoehdotuksen. Kuntajakoselvityksen laatiminen sopii Euralle, kunhan ministeriö sen käynnistää ja kustantaa.

Euran kunnanhallitus katsoo, että julkisten palvelujen tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettava ja tehtävä se riittävän ajoissa. Sen mielestä palvelurakenteen ja kuntarakenteen uudistaminen on välttämätöntä palveluiden järjestämiseksi ja kuntatalouden kantokyvyn varmistamiseksi.

Ellei Euran, Köyliön ja Säkylän selvitysaluetta voida muodostaa, Eura on valmis olemaan mukana vaihtoehtoisessa Rauman seudun kuntien selvitysalueessa.

Säkylä on vastaavassa lausunnossaan ilmoittanut, ettei ole valmis selvityttämään Pyhäjärviseudun kuntajakoa ministeriönkään tuella. Köyliö lähtisi mukaan.

Kunnat selvittivät yhdistymisen keskenään jo kertaalleen. Kuntaliitokseen 2011 alusta tähdännyt hanke eteni yhdistymissopimukseen ja valtioneuvostolle lähetettyyn kuntajaon muutosesitykseen asti. Viime hetkellä Säkylä ja Eura perääntyivät hankkeesta.

Julkaistu Turun Sanomissa 4.4.2012