Kuntavaalit

Kesäkuu 2011: Euran on palkattava lisää hoitajia

Euran kunnan on palkattava vähintään kymmenen hoitajaa lisää terveyskeskuksensa vuodeosastolle. Syynä on Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) havaitsema selkeä henkilökuntavajaus. Kunnanjohtaja Matti Lahtisen mukaan palkkaussuunnitelma tehdään elokuun loppuun mennessä.

– Tänä vuonna meillä on ollut poikkeuksellisen paljon tilanteita, jossa olemme joutuneet puuttumaan hoitajamääriin. Tilanne alkaa olla valitettavan yleinen varsinkin pienemmissä kunnissa, joilla ei ole yhteistyökumppaneita. Tämä on laman jälkivaikutusta. Tilanne kärjistyy, kun henkilökunta eläköityy, mutta uutta ei oteta tilalle, AVI:n lakimies Jaska Siikavirta sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön yleisen suosituksen mukaan potilasta kohden pitäisi olla 0,6 hoitajaa. Eri yksiköissä hoitajatarve voi kuitenkin vaihdella potilaiden kunnosta ja hoitotarpeesta johtuen. AVI:n arvion mukaan Euran osaston henkilöstömäärä on selkeästi liian pieni.

– Euran vuodeosastolla on tällä hetkellä 55 potilasta ja pätevää henkilökuntaa 27 hoitajaa. Hoitajia on siis vähän päälle 0,5 potilasta kohden. Lisäksi on avustavaa henkilökuntaa, jota ei oteta mukaan laskelmiin. Me kävimme läpi Euran potilaiden tilanteen ja hoitoisuuden, niiden mukaan hoitajasuhteen pitäisi olla 0,7, Siikavirta sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suhdeluku nostaa tarvittavan henkilöstön määrän 38,5:een. Suhdetta heikentää senkin jälkeen se, että vuodeosastolla on lisäpaikoilla säännöllisesti 2–4 potilasta.

Lahtisen mukaan kunta laati jo keväällä suunnitelman henkilökunnan lisäyksestä, mutta aikataulu ei riittänyt AVI:lle. Tilanteen korjaaminen on nyt nostettu ykköstavoitteeksi.

AVI lähti liikkeelle kansalaisten yhteydenottojen perusteella.

– Meillä on kuuleminen elokuun lopulla ja jos korjaavaa suunnitelmaa ei ole saatu, voimme käyttää uhkasakkovelvoitetta, Siikavirta sanoo.

Julkaistu Turun Sanomissa 29.6.2011