Uutiset

Räp-lyriikka kohensi amisten lukutaitoa – kolmannes nuorista kiinnostui runoudesta

MARKO SIMONEN / MEDIAPOOL
Kouluttajana toimi Atomirotta-yhtyeen laulaja Mikko Sarjanen (oik).
Kouluttajana toimi Atomirotta-yhtyeen laulaja Mikko Sarjanen (oik).

Suomi on lukutaidon kärkimaita, mutta peruskoulun päättää vuosittain noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa.

Jopa 11 prosentilla on todellisia vaikeuksia ymmärtää lukemaansa.

Lukukeskus on järjestänyt sata toiminnallista Sanat haltuun -lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Hankkeen sponsorina toimi metsäyhtiö UPM.

Työpajoja vetivät kirjoittamisen opettaja, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi ja Atomirotta-yhtyeen sanoittajana ja laulajana tunnettu Mikko Sarjanen.

Työpajojen teemaksi valittiin opiskelijoille tuttu rap-lyriikka, jota analysoimalla tarkasteltiin tekstin merkityksiä.

Osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti, että arkielämästä selviytyminen tuottaa vaikeuksia. Poikien lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää poikia kiinnostavia tekstejä ja laajentaa käsitystä lukemisesta.

Rap-lyriikat ovat se kirjallisuuden alue, joka on nuorille helpoimmin lähestyttävä. Moni lukuaineissa heikosti pärjäävä oppilas omaa hyvät valmiudet tekstianalyysiin, kun tarkasteltavana on häntä luontaisesti kiinnostava teksti.

Pajoihin osallistui 3 000 opiskelijaa, joista puolet kertoi oppineensa uutta. Kolmannes ilmoitti kiinnostuneensa erilaisista teksteistä, kuten rap-lyriikoista ja runoudesta.