Uutiset

Selvitys: Ulkomaalainen vastavalmistunut ansaitsee suomalaista vähemmän

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa Suomessa tasaisesti, mutta korkeakouluissa opiskelevien ja valmistuneiden työllistymiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Suomeen jääminen merkitsee usein tinkimistä palkkatasosta, joskin työtä löytäneet ovat tyytyväisiä työhönsä. Asiasta kertoo vastajulkaistu selvitys, jonka 363 vastaajaa ovat valmistuneet suomalaista korkeakouluista vuosina 2009 ja 2010.

Kyselyyn vastanneista lähes 70 prosenttia oli työllistynyt. Työllistymisen esteeksi koettiin useimmiten suomen tai ruotsin kielen riittämättömyys ja verkostojen puute. Työllistymättä jääneistä suurin osa jatkoi opintojaan.

Suomeen jääneiden työllistymisaste (71,7 %) oli lähes sama kuin kotimaahansa palanneiden (70,2 %), kun taas jonnekin muualle valmistumisen jälkeen muuttaneista kyselyyn vastaajista vain hieman yli puolet (54,5 %) oli työllistynyt. Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia oli muuttanut takaisin kotimaahansa tai muualle. On oletettavaa, että koko tutkimusjoukosta määrä on suurempi.

Etnistä syrjintää kokivat erityisesti Afrikasta kotoisin olevat. Tämä heijastuu myös työtyytyväisyyteen sekä työn ja koulutuksen vastaavuuteen. Tyytyväisimpiä työhönsä olivat ne, jotka olivat kotoisin Pohjois-Amerikasta ja EU-maista. EU:n ulkopuolisista maista tulleilla on puoli vuotta aikaa etsiä työtä valmistumisensa jälkeen. Sen jälkeen he joutuvat poistumaan maasta, jollei heillä ole perhesiteitä tai työ- tai jatko-opintopaikkaa.

TS