Paikalliset

Suoraa puhetta terrorismista: Tutkija palauttaisi Marokkoon

ARI-MATTI RUUSKA
Turun puukotusiskun muistokynttilöitä Brahenkadulla.
Turun puukotusiskun muistokynttilöitä Brahenkadulla.

Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen vuosikymmeniä perehtynyt tutkija on huolissaan Marokosta turvapaikanhakijoiksi tulevista nuorukaisista. Hänen mukaansa todellista suojeluntarvetta ei ole, mutta turhautuminen odotteluun ja kielteisiin päätöksiin on riski.

– Henkilö, joka on saanut kielteisen päätöksen, voi olla vaarallinen. Hän voi suunnata turhautumisensa yhteiskuntaa vastaan, kuten Turussa juuri kävi, tutkija sanoo.

Asian herkkyyden vuoksi hän haluaa salata sekä henkilöllisyytensä että kansallisuutensa.

Länsi-Euroopan terrori-iskujen tekijät ovat olleet useimmiten toisen tai jopa kolmannen polven siirtolaisia. Marokossa tilanne on tutkijan mukaan nyt muuttumassa.

– Nuoria miehiä lähetetään matkaan varta vasten terroristisessa tarkoituksessa. Värvääjillä on tiedossa länsimaisen lainsäädännön heikot kohdat, ja niitä käytetään hyväksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Kohteeksi valitaan mahdollisimman nuoria ihmisiä, koska järjestelmämme ja lainsäädäntömme suhtautuu heihin lempeämmin. Poikia kehotetaan nyt marttyyrikuoleman sijasta jopa antautumaan, koska vankeusaika on lyhyt ja olot helpot, hän sanoo.

Tutkija korostaa, ettei halua leimata kaikkia marokkolaisia, mutta osa kansallisesta perinteestä altistaa riskeille. Terrorismin taustavoimat käyttävät häikäilemättä hyväkseen marokkolaisten keskinäistä solidaarisuutta.

– Ranskan, Belgian, Hollannin ja Espanjan marokkolaiset suojelevat toisiaan usein silloinkin, kun kysymys on terrorismista. Heidän nuorillaan on hyvin yleisesti myös käsitys, että länsimaat vastustavat heidän uskontoaan ja kulttuuriaan, tutkija kertoo.

Hän on huolissaan myös Suomessakin kiertävistä islamilaisista matkasaarnaajista, joista moni on Koraanin tulkinnoissaan hyvin jyrkkä. Imaamina toimimisesta tulisi tutkijan mielestä tehdä luvanvaraista.

Tutkijan mukaan käynnissä on ideologinen sota länsimaisen demokratian, islamilaisen ääriajattelun ja maallisten diktatuurien välillä. Ensin mainittu joutuu kamppailemaan molempia jälkimmäisiä vastaan. Paradoksaalisesti ne myös ruokkivat toisiaan.

– Mitä terrorismiin tulee, ei ole olemassa eroa populistien ja uskonnollisten ääriryhmien välillä. Molemmat hyväksikäyttävät heikkoja, nuoria ihmisiä, joiden vanhemmat ovat menettäneet kontrollin heihin. Se johtuu yksilönvapaudesta tai elinolosuhteista. Populistipoliitikot eivät poikkea tässä terroristijohtajista tai ääriajattelua edustavista imaameista, hän sanoo.

Turhauttavintatutkijan mielestä on se, että länsimainen oikeus- ja hyvinvointivaltio joutuu paljastamaan suojattoman kylkensä tahoille, jotka eivät sen yleviä periaatteita kunnioita.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt vaativat vastuullisia poliitikkoja myönnytyksiin, jotka taas kuohuttavat mieliä ja lisäävät populistien kannatusta.

Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maassa ilman laillista perustetta oleskeleva saa käytännössä jäädä, vaikka oikeus on päättänyt toisin. Jos hän sitten syyllistyy johonkin rikokseen, poliittisen hyödyn korjaavat maahanmuuttoa kaikissa muodoissaan vastustavat tahot. Terrorismin kyseessä ollessa vaikutus on moninkertainen.

– Perusteetta turvapaikkaa hakevat pitäisi palauttaa, kuten marokkolaiset, joiden kotimaa ei ole sotatoimialuetta.

Käsittelyn pitäisi olla tutkijan mielestä nopea, jotta ei annettaisi turhaa toivoa jäämisestä ja pahennettaisi pettymystä, kun sitä ei saatukaan.

– Henkilö, joka on saanut kielteisen päätöksen, voi olla vaarallinen. Hän voi suunnata turhautumisensa yhteiskuntaa vastaan, kuten Turussa juuri kävi, tutkija huomauttaa.

Hän on juuri nyt erityisen huolissaan kehityksestä Marokossa.

– Ranska, Belgia, Espanja ja nyt Suomi. Kyse on ollut joka kerta marokkolaisista. Miksi? Sitä pitäisi kysyä niin Marokossa kuin Suomessakin.

Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen jo vuosikymmenien ajan perehtynyt tohtori varoittaa Suomea jopa ottamasta turvapaikanhakijoiksi marokkolaisia.

Hänen mukaansa maa on tällä hetkellä terrorismin pahin kasvualusta.

Kun Länsi-Eurooppaan kohdistuneet iskut yleensä ovat olleet toisen tai jopa kolmannen poven siirtolaisten tekemiä, turhautuneet ja naiivit marokkolaismiehet ovat nykyään uhka jo tullessaan.

– Nuoria miehiä lähetetään matkaan varta vasten terroristisessa tarkoituksessa. Värvääjillä on tiedossa länsimaisen lainsäädännön heikot kohdat ja niitä käytetään hyväksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Kohteeksi valitaan mahdollisimman nuoria ihmisiä, koska järjestelmämme ja lainsäädäntömme suhtautuu heihin lempeämmin. Poikia kehotetaan nyt marttyyrikuoleman sijasta jopa antautumaan, koska vankeusaika on lyhyt ja olot helpot, hän sanoo.

Tutkijan mukaan hakijaa saatetaan kehottaa ilmoittautumaan esimerkiksi homoseksuaaliksi, ateistiksi tai kääntyneeksi kristityksi, koska se antaa oleskelulupaan paremmat mahdollisuudet.

– Naiiviuttamme käytetään hyväksi. Vastassa on organisaatioita, jotka toimivat kuin valtiot. Niiden hallinto on jaettu elämänaloittain, ja jokaisen maan lainsäädäntö ja sen porsaanreiät on tarkkaan tutkittu.

– Esimerkiksi Ranskassa tai Espanjassa poliisit olisivat surmanneet Turun iskun tekijän. Tiedossa on, että sellainen ei ole Skandinaviassa tapana, hän toteaa.

Tutkija huomauttaa, että terrorismitilanne on kehittynyt viime vuosina hyvin erilaisiin suuntiin jopa läntisen Pohjois-Afrikan maissa eli Maghrebissa.

– Maata, jossa ei olisi terrorismia ei olekaan, mutta Tunisia on perinteisesti länsimainen ja menossa hyvään suuntaan. Algerialla on itsellään verinen menneisyys, ja se keskittyy nyt omiin asioihinsa. Marokko on ongelma, hän painottaa.

Edes sekasortoinen Libya ei ole yhtä vaarallinen, sillä terrorismi on ainakin toistaiseksi pysynyt maan sisällä.

Tutkija sanoo pohjoisafrikkalaisten käyttäytyneen Länsi-Euroopassa aina eri tavoin riippuen lähtömaasta, sosiaalisesta asemastaan ja Koraanin tulkinnastaan.

– Marokkolaisilla on hyvin vahva keskinäinen solidaarisuus, joka käy kaiken muun edelle. He ovat yhteydessä maasta toiseen ja auttavat toisiaan. Tätä myös väärinkäytetään.

Tutkija korostaa, ettei halua leimata kaikkia marokkolaisia, mutta osa kansallisesta perinteestä altistaa riskeille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Ranskan, Belgian, Hollannin ja Espanjan marokkolaiset suojelevat toisiaan usein silloinkin, kun kysymys on terrorismista. Heidän nuorillaan on hyvin yleisesti myös käsitys, että länsimaat vastustavat heidän uskontoaan ja kulttuuriaan, tutkija kertoo.

Esimerkiksi algerialaiset ovat hänen mukaansa assimiloituneet ympäröiviin yhteiskuntiin paremmin. Ranskassa haavoja toki jätti osin Pariisin kaduillakin 1954–62 käyty itsenäisyyssota.

Marokolla ei ole Algerian tai Tunisian tapaista pitkää siirtomaahistoriaa. Se ehti olla Ranskan ja Espanjan alusmaa alle 50 vuotta. Nykyhallinto on kaukana demokratiasta eikä talous kukoista, mutta sotaa siellä ei käydä.

– Minusta marokkolaisten nuorten miesten väitteet pakolaisuudesta ja turvapaikan hausta eivät ole uskottavia. Mielestäni päätös hylätä esimerkiksi Turun iskun tehneen hakemus oli oikea.

– Valitettavasti joistakin kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista tulee aikapommeja, jotka vain odottavat räjähtämistään. Näin kävi tässä tapauksessa.

Kaduille maleksimaan jääneet nuorukaiset ovat tutkijan mukaan otollisia värväyskohteita myös yllyttäjille.

Suomeenkin tulee maailmalta kiertäviä saarnaajia, joiden toimintaan pitäisi tutkijan mukaan puuttua.

– Avain islamilaiseen yhteisöön ovat aina imaamit. Heiltä kysytään neuvoa maallisissakin asioissa ja heitä kunnioitetaan. Sitä asemaa voi käyttää joko hyvään tai pahaan.

Imaamina toimimisesta tulisi tutkijan mielestä tehdä luvanvaraista. Saarnaoikeuden saadakseen pitäisi läpäistä tutkinto, jossa kontrolloitaisiin uskonopillisten asenteiden ohella paikallisen lainsäädännön ja kulttuurin tuntemusta.

– Jos ihminen pyrkii professoriksi yliopistoon, hänestä pyydetään arvioita muilta professoreilta usein ulkomailta asti. Suomessa imaamiksi pyrkivistä voisi pyytää lausunnon esimerkiksi Ranskassa tai Belgiassa toimivilta virkaveljiltään.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Erityisen huolissaan tutkija on matkasaarnaajista, joita käy muun muassa Saudi-Arabiasta.

– Nämä ihmiset tarvitsevat tullakseen viisumin. Sen myöntämisen ehtona pitäisi olla tarkka matkasuunnitelma, jossa kerrotaan, missä hän aikoo saarnata ja mitä. Eihän siihen välttämättä ole luottamista, mutta asiaa voidaan jälkikäteen kysyä myös yleisöltä.

Kaiken synkkyyden jälkeen tutkija näkee Suomen tilanteessa paljon hyvääkin. Esimerkiksi somalialaisten kotouttaminen on alkuvaikeuksista huolimatta onnistunut.

Lähi-idästä tai esimerkiksi Afganistanista tulevien sopeutumista pitäisi tutkijan mukaan helpottaa kieliopintojen ohessa tapakulttuuriin liittyvillä kursseilla ja asennekasvatuksella.

– Olen tavannut Suomessa asuvia maahanmuuttajia, jotka sanovat, ettei koko matkalla pakolaisleiriltä suomalaiseen yhteiskuntaan kukaan ollut kertonut näitä asioita. Pitäisi tehdä selväksi maan lainsäädäntö ja tavat, mitä kukin saa tai ei saa tehdä.

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulevat ovat tutkijan mukaan sopeutuneet uskonnosta riippumatta Länsi-Eurooppaan aina paremmin kuin arabit.

– Syy on historiassa ja kulttuurissa. Saharan eteläpuolelta tulevat ovat eläneet siirtomaavallan peruja länsimaita muistuttavissa yhteiskunnissa, ja niissä yleensä puhutaan ranskaa, englantia tai portugalia. Lähi-idästä tuleville Eurooppa on vieraampi ja sen kieliä pidetään kulttuuri-imperialismin välineinä.

Lännen ja islamilaisen tai arabialaisen maailman välillä on siksi eriäviä näkemyksiä demokratiasta ja yksilönvapauksista.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (123)

Vanhimmat ensin
Vastaa
kutakuinkin samaa mieltä
Kerrankin
Kerrankin suoraa puhetta ja asiaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
K.K.
Vast: Kerrankin
Oikeastaan kiihkoton ja paras analyysi mitä Suomessa on nähty. Itse tutustuin näihin Marokosta tulleisiin aikanaan monen vuoden ajan Brysselissä. Kenekään muun kanssa ei ollut ongelmia siellä. Keski Afrikasta tulleet mustat olivat todella hyvin käyttäytyviä, vaikka asuin alueella, jossa heitä oli tosi paljon.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Pop
Ei eroa?
Kyllä Turun isku erosi merkittävästi minkään paikallisen populistipumpun teutaroinneista. Jätkyttävän vastenmielinen naisten ja lasten mestaus. Pehmeisiin kohtiin iskevä terrori on aivan uniikki ilmiö. Näin selvän laadullisen eron huomiominen ei silti populistia kenestäkään tee.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Matti
Suoraa puhetta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme.
Aiheeseen liittyen:

"Pioliisilla ei ole edelleenkään varmuutta kenenkään Turun iskusta epäillyn henkilöllisyydestä, kertoo Keskusrikospoliisi..".
...
Eikö Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerk vakuuttanut jokin aika sitten, "kaikkien tulijoiden taustat tiedetään. ".

Mielestäni tämä on sen suuruusluokan turvallisuusriski Suomelle, että asiaa ei pidä vähätellä.

Kansliapäällikkön sanomisella on luotu harhakuva, jonka johdosta muun muassa Turun tapahtumille luotiin olosuhteet.

Suomella ei ole varaa poliittisiin virheratkaisuihin, varsinkaan asiassa jossa on kyse Suomalaisten turvallisuudesta.

Pelkään pahoin, että Turun tapahtumat toistuvat, koska eräät ovat luoneet kyseiselle toiminnalle olosuhteet.

Kansa vaatii konkreettisia tekoja turvallisuutensa parantamiseksi.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kimmo
Vast: Suoraa puhetta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme.
Matti on oikealla asialla!
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vihreä
Vast: Suoraa puhetta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme.
Ei yksi katkeroitunut turvapaikanhakija koko maahanmuutopolitiikkaame ole epäonnistuneeksi tehnyt. Rajat pakolaisille pidettävä auki.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vihreet ihan pihalla ja pöllyssä
Vast: Suoraa puhetta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme.
Ja tuet teille vihreille lopetettava. Elätte verovaroilla. Mene töihin sinäkin jooko
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Hämmentynyt
Vast: Suoraa puhetta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme.
Olisin halukas tietämään, kuka Suomen politiikoista/virkamiehistä ottaa vastuunTurun tapahtumista. Poliitikkojen/virkamiesten päätökset tähän johtivat. Jos rajat olisivat olleet kiinni tällaista ei olisi tapahtunut. Mielestäni nämä vastuun pakoilijat ovat myös korvausvelvollisia uhreille. Päätöksentekijät sairastuttavat koko suomalaisen yhteiskunnan. Mistä rahoista tämänkin marokkolaisen oikeudenkäynti kulut maksetaan, tuskin hän itse eikä varmaankaan politiikot/virkamiehet omasta pussista. Mitä tämän marokkolaisen vankilassa olo aika maksaa. Yhteiskunta maksaa, minkä seurauksena taas saadaan odottaa leikkauksi/veronkorotuksia. Hyvä Suomi, joskus voisi olla jämti joissakin asioissa, mutta ei Suomi.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
selitys
Mitä on populismi
Ei kansan enemmistön tahtotilan huomioiminen ole populismia, vaan demokratiaa. Missä on populismin ja demokratian ero? Miten kehdataan niputtaa populismi ja ääriajattelu: populismi ei aiheuta murhia, surua, kärsimystä,turvattomuutta kansalaisillemme.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Täh?
Vast: Mitä on populismi
Väärin. Muistetaan kuitenkin historian tunnetuin populisti.

Hitler.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Nimim. "Täh?"
Vast: Mitä on populismi
Mutta miksi tästä puhuttaessa aina "unohdetaan" Stalin, joka tappoi vieläkin useampia?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Lisää