Paikalliset

Vapaa-ajankalastajat: Pienvesivoimayhtiöt eivät toteuta kalatievelvoitteita

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n kanssa vaativat viranomaisilta, että pienvesivoimayhtiöt alkavat toteuttaa niille määrättyjä kalatievelvoitteita. Järjestön mukaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen uudesta selvityksestä käy ilmi, että yhtiöt eivät ole toteuttaneet määräyksiä.

Ely-keskus sai selvitykseen tiedot 153 käytössä olevasta voimalaitoksesta, joista 50:llä on velvoite rakentaa kalatie tai sallia sen rakentaminen. Vapaa-ajankalastajien mukaan kalateitä on rakennettu vain yhdeksän, joista viisi yhteiskunnan varoin.

Lisäksi Ely-keskuksen selvityksestä ilmenee, että 50 pienvesivoimalaitoksella ole mitään kalatalousvelvoitetta. Tällöin ei voida vastoin luvan haltijan suostumusta määrätä niihin jälkikäteen.

Vapaa-ajankalastajien mukaan selvityksessä tarkasteltujen alle 5 MW vesivoimaloiden osuus Suomen vesivoiman tuotannosta on viisi prosenttia. Järjestön mukaan näiden voimaloiden merkitys energiantuotannossa on vähäinen, mutta niiden aiheuttama vahinko maan vaelluskalakannoille on mittava. Esimerkkinä järjestö mainitsee, että Suomen 60 entisestä meritaimenjoesta jäljellä on enää 11, joiden alkuperäiset taimenkannat ovat kaikki äärimmäisen uhanalaisia. Monet pienvesivoimaloiden padoista kuuluvat Suomen kansallisen kalatiestrategian kohteisiin, jonka toteuttaminen on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista, järjestö muistuttaa.