Uutiset

Kysely: Yli puolet kunnista kasvattanut ryhmäkokoja lakimuutoksen jälkeen

TIMO JAKONEN
Moni kunta on rajannut varhaiskasvatusoikeutta. Arkistokuva.
Moni kunta on rajannut varhaiskasvatusoikeutta. Arkistokuva.

Yli puolet Manner-Suomen kunnista on rajannut varhaiskasvatusoikeutta sen jälkeen, kun laki on sen sallinut. Oulun yliopistossa tehtyyn kyselyyn osallistuneista kunnista 132 oli rajannut varhaiskasvatusoikeutta ja 77 kuntaa oli päätynyt säilyttämään oikeuden ennallaan. Varhaiskasvatusoikeuden rajaus oli koskenut noin 5  500 lasta.

Viime vuoden elokuussa astui voimaan laki, jonka myötä kunnilla on ollut mahdollisuus rajata lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa.

Puolet kunnista oli nostanut aikuisten ja lasten välistä suhdelukua päiväkotiryhmissä. Ryhmäkokojen kasvu koski yli 15 000 lasta. Lakimuutos mahdollisti myös ryhmäkokojen kasvattamisen.

Oulun yliopistossa tehty selvitys perustuu kyselyaineistoon, johon vastasi 212 johtajaa Manner-Suomen kunnista.

Selvitys antaa viitteitä siitä, että subjektiivisen oikeuden rajaamisesta ja suhdeluvun muutoksesta saatavat säästöt jäävät tavoiteltua pienemmiksi valtakunnan tasolla. Suurin osa varhaiskasvatusoikeutta rajanneiden tai suhdelukua nostaneiden kuntien varhaiskasvatuksen johtajista arvioi, ettei rajauksella ole merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Vain harvat kyselyyn vastanneet johtajat pitävät päiväkotiryhmissä tapahtuneita muutoksia lasten kannalta positiivisina. Näin siitäkin huolimatta, että varhaiskasvatuslain yhtenä lähtökohtana on lapsen edun huomioon ottaminen lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä.