Paikalliset

Turun yliopiston tutkijoille huomattavat rahoitukset

SHOJA LAK

Professori Olli Raitakari ja akatemiaprofessori Craig Primmer ovat saaneet tutkimusrahoitukset Euroopan tutkimusneuvosto ERC:lta. ERC Advanced Grants -rahoitus on Euroopan suurin henkilökohtainen tutkimusrahoitus.

Viisivuotinen ERC Advanced Grants -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista.

Olli Raitakari ja Craig Primmer ovat Turun yliopiston ensimmäiset tutkijat, joille myönnetään kyseinen rahoitus. Tutkimusrahoituksen suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa; tarkka summa selviää neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen professori Olli Raitakarille myönnetyn rahoituksen avulla toteutetaan laaja väestötutkimus. Kolme sukupolvea käsittävässä tutkimuksessa selvitetään vanhempien tupakoinnin, ympäristömyrkkyaltistusten ja psykososiaalisen stressin vaikutuksia lasten ja lastenlasten terveyteen.

Genetiikan akatemiaprofessori Craig Primmerille myönnetty rahoitus suunnataan lohen sukukypsyysiän geneettistä arkkitehtuuria luonnon populaatioissa tarkastelevaan tutkimukseen.

Primmerin tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä kalakantojen hoidon näkökulmasta. Tutkimus tuo perustavaa laatua olevaa tietoa siitä, miten kalastuksen aiheuttamaa sukukypsyysiän alenemaa voidaan ehkäistä. Primmer siirtyy toukokuussa 2017 Helsingin yliopistoon.