Uutiset

Oikeus: Lastenkoti sai takavarikoida nuoren tupakat

Lastenkodilla on oikeus takavarikoida alaikäiseltä nuorelta tämän savukkeet. Asiaa on linjannut tuoreessa päätöksessään Turun hallinto-oikeus. Lastenkoti löysi 16-vuotiaalta asukkaaltaan tupakka-askin, minkä jälkeen laitoksen ohjaaja päätti askin takavarikoimisesta.

Jupakka päätyi lopulta hallinto-oikeuteen asti. Oikeus viittaa päätöksessään tupakkalakiin, jonka mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Oikeus muistuttaa lisäksi lastensuojelulaista, jonka perusteella lapselta voidaan ottaa haltuun aineet tai esineet, joiden hallussapito on jonkin muun lain nojalla kiellettyä. Oikeus korostaa kuitenkin, että lapsen oikeusturvan kannalta on tärkeää, että takavarikoinnista tehdään hallinnollinen päätös, josta voi valittaa.

TS