Uutiset

Kaarinan sillat olleet 15 vuotta ilman isäntää

Muun muassa Pappisten risteyssilta unohdettiin luovuttaa virallisesti Kaarinan kaupungille moottoritien rakentamisen yhteydessä.
Muun muassa Pappisten risteyssilta unohdettiin luovuttaa virallisesti Kaarinan kaupungille moottoritien rakentamisen yhteydessä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa Kaarinan kaupungin ottavan omistukseensa viisi kaupungin alueella sijaitsevaa siltaa, jotka ovat tällä hetkellä periaatteessa isännättömiä. Kurkelan ja Raadelman välillä sijaitsevat sillat on rakennettu valtatie 1:n moottoritien rakentamisen yhteydessä 1990-luvun lopulla, mutta tällöin niitä ei huomattu luovuttaa Kaarinan kaupungille Turku TV:n video silloista.

Ilman isäntää ovat Tammiston ja Kurkisuon risteyssillat, Sorron ylikulkukäytävä sekä Lakimiehenkadun ja Pappisten risteyssillat. Mikäli Kaarina päättää ottaa sillat huomiinsa, lisääntyy kaupungin omistamien siltojen määrä moninkertaisesti, koska aikaisemmin se on omistanut vain yhden sillan.

ELY-keskus esittää, että Kaarina hyväksyy sillat itselleen jo senkin takia, että niille saadaan lisää käyttöikää. Kaupunki on kyllä hoitanut siltojen talvikunnossapidon, mutta ELY-keskus haluaa Kaarinan ottavan niistä myös virallisen ylläpitovastuun.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Mistään myymisestä ei tietenkään ole varsinaisesti kyse vaan tässä tapauksessa kaupunki saa sillat nollalla eurolla, ELY-keskuksen tieinsinööri Pauli Laivo kertoo.

Laivon mukaan Kaarinan tapaus on hyvin harvinainen eli isännättömiä siltoja ei juuri missään enää ole.

– Moottorien rakennus oli silloin niin iso juttu, että siltojen luovutusta ei vain nähty kovin tärkeäksi asiaksi.

Korjausvastuusta vielä epäselvyyttä

Kaarinan kaupungin tekninen johtaja Jyrki Lappi sanoo, että kaupunki on valmis ottamaan sillat omistukseensa, mutta edellytyksenä on, että siltoihin tehdään ensin tarvittavat kunnostustoimenpiteet.

Kuntotarkastus kuuluu ELY-keskukselle, mutta mahdollisten korjausten maksamisesta tarvinnee vielä neuvotella, sillä Pauli Laivon mukaan korjauksista vastaavat ELY-keskus ja kaupunki yhdessä ja Lappi puolestaan sanoo kaupungin lähtevän siitä, että korjausvastuu on yksin ELY-keskuksella. Peruskunnostuksen sillat vaatinevat 15–20 vuoden kuluttua.

Silta-asiaa käsiteltiin eilen Kaarinan teknisessä lautakunnassa ja myöhemmin kaupunginhallituksessa.

– Keskustelua tulee varmaan herättämään se, millaisia kustannuksia siltojen ylläpidosta kaupungille tulee. Mutta kyllä tämäntyyliset sillat kuuluvat tiesääntöjen mukaan selvästi kaupungin vastuulle, Lappi toteaa.

Vastuujako menee käytännössä niin, että ELY-keskus hoitaa kaikki sellaiset sillat, joissa moottori- tai maantien yli menee maantie. Kaupungin vastuulla ovat sillat, joiden yli kulkee katu, käytävä tai esimerkiksi luontopolku.