Uutiset

Luolavuoren alasajon aikana kuoli 60 vanhusta

 AVIn mukaan Luolavuoren vanhainkodin lakkauttaminen olisi pitänyt tehdä vaiheittain.
AVIn mukaan Luolavuoren vanhainkodin lakkauttaminen olisi pitänyt tehdä vaiheittain.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (Avi) tekemän selvityksen mukaan Turun Luolavuoren vanhainkodin alasajon aikana kuoli yhteensä 60 vanhainkodissa asunutta vanhusta. Aiemmin Turun kaupunki on selvityksissään todennut, että viidentoista kuukauden alasajon aikana Luolavuoren vanhainkodissa kuoli 21 vanhusta.

Aluehallintovirasto laski selvitykseensä mukaan myös muuttuneessa hoitopaikoissa tapahtuneet kuolemat, joita oli yhteensä 39.

– Pidän lukuja korkeana. On kuitenkin vaikea arvioida, minkälainen merkitys vanhusten siirroilla on ollut kuolemiin. Vanhukset olivat iäkkäitä, sillä heidän keski-ikänsä oli 87 vuotta. Voi olla, että he olisivat saaneet joitakin kuukausia enemmän elinaikaa ilman lakkautusta tai siirtoja, johtaja Kirsi Paasikoski aluehallintovirastosta kertoo.

Aluehallintovirasto ei ole lainkaan tyytyväinen siihen, miten Turun kaupunki lakkautti Luolavuoren vanhainkodin. Pääosin vuonna 2010 tehtyjen siirtojen yhteydessä on tehty Avin mukaan runsaasti menettelyvirheitä. Aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan vanhainkodin asukkaiden korkean iän takia lakkauttaminen olisi tullut toteuttaa vaiheittain useamman vuoden ajanjaksolla, mikä olisi vastannut sekä vanhusten että heidän omaistensa toiveita.

Aluehallintovirasto aikoo jatkossa valvoa Turun kaupungin tekemisiä tarkemmin.

– Epäselvyyksiä käydään yhdessä kaupungin kanssa läpi. Jos parannuksia ei tapahdu, Turulle voi tulla sanktioita,

TS