Uutiset

Varhainen murrosikä lisää aikuistyypin diabeteksen riskiä

Varhainen murrosikä lisää Suomen Akatemian tutkimuksen mukaan riskiä sairastua aikuistyypin diabetekseen. Myös joillakin muilla myöhemmän iän sairauksilla näyttää olevan samat taustatekijät kuin varhain alkavalla murrosiällä.

Tytöillä murrosikä alkaa 9–13 -vuotiaana ja pojilla pari vuotta myöhemmin. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan uusia geenejä, jotka liittyvät murrosiän alun vaihteluun.

Pelkät perintötekijät eivät yksinään aiheuta näitä sairauksia, vaan siinä vaaditaan aina riskitekijöiden kasautumista. Elämäntavoilla voi ehkäistä tai ainakin lykätä sairastumista, muistuttaa akatemiatutkija Elisabeth Widén.

Widén uskoo, että 10 tai 20 vuoden kuluttua tiedetään hyvinkin tarkasti, mikä geeni tai mekanismi säätelee sekä murrosikää että aikuisiän sairastumisriskiä. Myös hoitoja voidaan silloin suunnitella toisella tavalla.

TS-STT