Uutiset

Valiokunta: Uusia säästöjä tarvitaan keväällä

Synkkenevä taloustilanne ajaa hallituspuolueita jo uusiin leikkauksiin ja veronkiristyksiin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta haluaa, että uusista valtiontalouden säästötoimista päätetään jo ensi keväänä. Sopeutustoimista puolet pitää toteuttaa veroratkaisuin.

Valiokunta pitää finanssipolitiikan kiristämistä nykyisessä tilanteessa välttämättömänä. Myös koko maan laajuinen kuntauudistus on valiokunnan mielestä toteutettava hyvinvointipalvelujen tuottavuuden nostamiseksi.

Valiokunta pitää myös erittäin tärkeänä, että Suomi säilyttää valtion luottoluokituksen parhaimmalla tasolla.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja keskusta jättivät kehysmietintöön vastalauseet.

Valtiovarainvaliokunta vaatii myös, että valtiovarainministeriö antaa sille perusteellisen selvityksen Suomen vastuista euromaiden velkakriisissä. Selvityksessä on otettava huomioon niin valtion, Suomen Pankin kuin yksityissektorinkin vastuut. Lisäksi on selvitettävä vakuusjärjestelyyn sisältyvät kokonaisvastuut ja sen eri osat. Näitä ovat etenkin täytetakaus, kulut ja korot.