Uutiset

Liikenne ja kaatumiset aiheuttavat eniten tapaturmia työikäisille

AKSELI VALMUNEN

Eniten kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavia tapaturmia tapahtuu liikenteessä ja kaatumisissa, kertoo Onnettomuustutkintakeskus. Keskus on saanut valmiiksi laajan ja historian ensimmäisen teematutkinnan suomalaisen työikäisen eli 18–67-vuotiaan väestön vakavista tapaturmista.

Aineisto on vuodelta 2013. Se käsittää 640 vakavaa tapaturmaa, joista 288 päätyi kuolemaan ja 352 vakavaan loukkaantumiseen. Liikenneonnettomuuksissa kuoli 86 ihmistä ja 65 ihmistä loukkaantui vakavasti. Kaatumisissa kuoli 68 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 212. Lisäksi esimerkiksi hukkumisia oli 38.

Alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät tapaukset on rajattu kokonaan pois.

– Mikäli saa säilytettyä hyvän ruumiin ja sielun voinnin, ei juopottele liikaa eikä ota turhia riskejä elämässä, välttää todennäköisimmin vakavan tapaturman, kiteyttää Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tukehtumiset huolena

Liikenneonnettomuuksissa vakavien tapaturmien taustalla näkyivät etenkin suuri nopeus ja turvalaitteiden käyttämättömyys. Kaatumisissa tyypillinen tapaus oli toimintakyvyltään alentunut, yli 58-vuotias ihminen, joka kaatui kotonaan tai hoitolaitoksessa ja loukkasi pään tai reisiluun ollessaan yksin.

– Huolestuttavana ilmiönä aineistosta löytyi esimerkiksi kuolemaan johtaneiden tukehtumistapaturmien paljous, kertoo johtava tutkija Kai Valonen tiedotteessa.

Vapaa-ajan harrastuksissa erottuvat esimerkiksi veteen liittyvä toiminta, ilmailu, laskettelu, moottoriurheilu ja ratsastus.

Keskus antaa tulosten pohjalta suosituksia muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle. Sen mielestä kotikäyntejä tekevillä, läheisillä ja asukkailla pitäisi olla käytettävissään keskeiset tapaturmatyypit kattava yksinkertainen ja helposti löydettävissä oleva tarkistuslista.

Lisäksi keskus suosittelee, että kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja hoitolaitosten henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen pitäisi sisällyttää muun muassa tukehtumisriskissä olevien potilaiden tunnistaminen.