Paikalliset

Meriluonnon kartoitus jatkuu, paikallisista toivotaan juttuseuraa

RIITTA SALMI
Arkistokuva.
Arkistokuva.

Etelä-Suomen vedenalaisen meriluonnon kartoitus jatkuu tänä kesänä. Tämän vuoden erikoisteemana on tähän asti vähemmälle huomiolle jääneiden alueiden kartoitus.

Metsähallituksen meribiologit kartoittavat muun muassa ruovikoita ja matalikkoja sekä matalia lahtia ja fladoja eli maankohoamisen seurauksena lahdesta altaaksi muodostuneita vesialueita.

Lisäksi puutteellisesti tunnettujen luontotyyppien ja lajimallien tarkistuksia jatketaan. Myös uhanalaisten kasvilajien levinneisyyden selvittämistä eri merialueilla jatketaan.

Kartoituksia tehdään sekä veneillä että maista käsin. Meritiimit näkyvät ja kuuluvat aiempia vuosia tiheämmin kesämökkialueilla ja asutuksen lähistöllä. Kaikki meritiimit toivovat paikallisista asukkaista juttuseuraa, sillä paikallistiedot ja -havainnot ympäristöstä sekä siellä tapahtuneista muutoksista ovat arvokkaita.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Etelä-Suomen alueella kartoitustöitä tehdään kolmessa eri toimipisteessä.

Saaristomerellä kartoituskohteina ovat muun muassa Jurmon eteläpuoliset alueet sekä Salpausselkien hiekkaharjujen meriajokasesiintymät, ulkosaariston fladat ja matalat lahdet sekä Korppoon–Nauvon–Paraisten sisäsaariston matalat lahdet.

Selkämerellä tiimit liikkuvat Uudenkaupungin ja Kustavin alueella, Porin Säpissä ja Preiviikinlahdella sekä Ouran saaristossa. Lisäksi Saaristomerellä Stora Hästön luontopolku sekä Dalskärin vedenalainen veistospolku ovat jälleen meritiimin toimesta avoinna ja valmiita vastaanottamaan räpyläjalkaisia kävijöitä.

Tänä vuonna tehtävät kartoitukset täydentävät yli kymmenen vuotta käynnissä ollutta kansallista vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaa. VELMU-hanke sai upean kruunun vuoden alussa, kun vuosia kestäneen kartoitustyön tulokset saatiin koottua yhteen, kaikille avoimeen VELMU -karttapalveluun.

Hanketta on vetänyt Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja VELMU -ohjelman toimintaan ovat osallistuneet muun muassa Metsähallituksen luontopalvelut, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nykyinen LuKe), Geologian tutkimuskeskus, rannikoiden Ely-keskukset, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.