Uutiset

Tupakkatuotteiden ainesosia ei valvota Suomessa lainkaan

Tupakkatuotteiden ainesosia ei valvota Suomessa mitenkään. Ääritapauksessa valmistaja voisi lisätä savukkeeseen uutta erittäin myrkyllistä ainetta ja tehdä siitä ilmoituksen, mutta valvontaviranomainen ei lukisi tietoa.

– Käytännössä tällä hetkellä tilanne on tämä. Ei ole mahdollista seurata kaikkien valmistajien kaikkia aineita, sanoo ylitarkastaja Reetta Siukola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Maahantuojien ja valmistajien täytyy vuosittain ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) Suomeen tarkoitettujen tupakkatuotteiden ainesosatiedot. Viranomaiset eivät kuitenkaan seuraa ilmoituksia, joita saapuu vuosittain kymmeniä.

– Valviralle tulevat ilmoitukset arkistoidaan, mutta niitä ei seurata, vahvistaa ylitarkastaja Reetta Honkanen Valvirasta.

Savukkeiden vaarallisimpia aineita ovat terva, nikotiini ja hiilimonoksidi eli häkä, joiden enimmäismääriä Valvira tarkkailee erillisten haitta-aineilmoitusten perusteella.

Sen sijaan muihin ainesosiin ei kiinnitetä huomiota.

Savukkeisiin lisätään valmistusvaiheessa monenlaisia aineita tuotteen parantamiseksi. Hengitysliiton mukaan esimerkiksi ammoniakkia käytetään, jotta nikotiini imeytyisi paremmin ja riippuvuus tupakasta vahvistuisi. Makuaineet puolestaan tekevät tupakoinnin miellyttävämmäksi.

Ainesosailmoitus on yksityiskohtainen asiakirja, johon on kirjattava kaikki tupakkatuotteen valmistusaineet paperia, suodatinta, musteita ja liimaa myöten. Myös liikesalaisuuksiksi luokiteltavat ainesosat täytyy ilmoittaa.

EU valmistelee parhaillaan tupakkatuotedirektiivin uudistusta, jonka myötä osa tupakan ainesosista voidaan kieltää.