Uutiset

Turun verotuloihin huikea kasvu

Turun kaupunki saa tänä vuonna paljon ennakoitua enemmän verotuloja, jos vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella tehty ennuste pitää lopulta paikkansa. Kunnallisveron, yhteisöveron ja valtionosuuksien tuotto on ennusteen mukaan 35,8 miljoonaa euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että työttömyys on kääntynyt laskuun.

Verotulojen kasvu ennusteen mukaisesti tarkoittaisi samalla sitä, että Turulle kertyisi 21,1 miljoonaa euroa ylijäämää tänä vuonna.

– Talousarvio tehtiin alunperin Kuntaliiton viime syyskuussa tehtyjen kehikkojen mukaan. Silloin arviot talouden kehityksestä olivat paljon varovaisemmat, Turun talousjohtaja Jukka Laiho sanoo.

Talousjohtaja Laiho ei kuvaile Turun taloustilannetta vielä sanalla hyvä, sillä ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä.

– Tilanne on siedettävä. Verottaja voi kuitenkin vielä muuttaa kuntien pääomatulojen jako-osuutta, mikä voi vetää Turun tuloja 10 miljoonaa euroa alaspäin. Talouden hallinnan kannalta tämä on hankalaa.