Uutiset

AL: Valvira puuttui Rääkkylän yksityistämisaikeisiin

Valvira on puuttunut Rääkkylän kunnan suunnitelmiin sosiaalipalvelujen yksityistämisestä, kertoo Aamulehti. Kunta haluaisi siirtää lääkäriyritys Attendo Med Onen vastuulle lähes kaikki palvelunsa. Ainoastaan päivähoito ja osa lastensuojelusta jäisivät sopimuksen ulkopuolelle.

Valvontavirasto Valviran mukaan julkisen vallan käyttöä ei voida siirtää yksityiselle yritykselle. Rääkkylän kunta on vastannut Valviran selvityspyyntöön ja perustelee suunnitelmiaan sillä, että tarkoituksena on turvata asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tapauksen käsittely on Valvirassa vielä kesken. Aamulehden haastatteleman Valviran esittelyneuvoksen Arja Myllynpään tiedossa ei ole, että muut kunnat olisivat aiemmin yrittäneet yksityistää sosiaalipalvelujaan.

Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.