Uutiset

Rahapeliyhtiöiden toimintaa esitetään yhdistettäväksi

Selvitysmiehet esittävät suuria muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen rakenteisiin. Ehdotuksen mukaan tulisi selvittää muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen, Fintoton ja Veikkauksen pelitoiminnan yhdistäminen. Pelitoiminnan keskittämisellä tulisi arvion mukaan säästöjä noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Uudistuksen uskotaan myös antavan nykyistä paremmat mahdollisuudet ehkäistä ja hallita rahapelihaittoja.

Lisäksi esitetään viestintä- ja media-asioiden kokoamista yhteen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhdistämistä Suomen Akatemiaan. Kansalliskirjasto erotettaisiin Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi.

Jos selvitysmiesten ehdotukset toteutuvat, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olisi ministeriön lisäksi enää seitsemän valtion virastoa nykyisen 16:n sijaan.

Mitään nykyisistä toiminnoista ei esitetä lakkautettavaksi. Joidenkin virastojen organisoimistapa kuitenkin muuttuisi: kaksi virastoa muutettaisiin säätiöksi, yksi yhdistykseksi ja kaksi organisaatiota toimisi julkisoikeudellisina laitoksina.

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok) vastaanotti ehdotukset tänään.

TS–STT