Uutiset

YK arvioi Suomen korruptiotilanteen

YK:n ryhmä arvioi tällä viikolla korruptiotilannetta Suomessa. Selvityksessä luodataan YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Arvioitavana on muun muassa lahjonnan eri muotojen säätäminen rangaistavaksi, poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän toiminta sekä kansainvälinen yhteistyö.

Myös kansanedustajien lahjonnan kriminalisoinnin eteneminen kiinnostaa työryhmää. Asiaa koskeva hallituksen esitys on paraikaa eduskunnassa.

Arviointiryhmään kuuluu edustajia sopimusmaista ja YK:sta. Suomen maaraportti julkaistaan kevään aikana.

Aiemmin korruptiota Suomessa ovat arvioineet teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD ja Euroopan neuvoston Greco, joiden korruptiontorjuntasopimuksissa Suomi on mukana.