Uutiset

Kolmannes vanhemmista murehtii pinnansa palamista

Vanhempia huolestuttaa lasten kanssa jaksaminen. Yli puolet alle yhdeksänvuotiaiden lasten isistä ja äideistä on huolissaan jaksamisestaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus.

Kolmannes vanhemmista on huolissaan siitä, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa olla yhdessä lasten kanssa. Joka kolmas murehtii myös maltin menettämistä ristiriitatilanteissa ja sitä, osaako olla tarpeeksi hyvä vanhempi.

Tutkimuksessa tuli ilmi, että lapsiin liittyvät huolet tunnetaan hyvin esimerkiksi neuvoloissa ja että suurin osa vanhemmista kokee saavansa niihin apua. Sen sijaan vanhemmat saavat harvemmin apua omaan vanhemmuuteensa liittyviin huoliin. Näitä ovat muun muassa parisuhdeongelmat, väkivalta, päihteiden liikakäyttö, mielenterveysongelmat ja yksinäisyys.

Tutkimukseen vastasi toissa vuonna noin tuhat alle yhdeksänvuotiaan lapsen vanhempaa sekä noin tuhat terveys-, sosiaali- ja opetustoimen työntekijää.