Uutiset

Turun hallinto-oikeus kumosi Satava-Kakskerran osayleiskaavan

Turun hallinto-oikeus kumosi Satava-Kakskerran osayleiskaavan maakuntakaavan vastaisena. Turun hallinto-oikeus totesi, että vuonna 2004 vahvistettu maakuntakaava ei ole ollut ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.

Osayleiskaavan asuinalueita koskevat kaavaratkaisut ovat olennaisesti ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Osayleiskaava ei myöskään edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Kaavan hyväksymispäätös on siten lainvastainen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kunnallista harkintavaltaa yleiskaavoituksessa osaltaan rajoittaa maankäyttö- ja rakennuslain säännös, jossa säädetään maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta yleiskaavaa laadittaessa.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Satavan ja Kakskerran saaret on Satavan koillisosaa lukuunottamatta osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolle vain vähäisessä määrin voidaan osoittaa uutta pysyvää asutusta. Sen sijaan osayleiskaavassa Satavan ja Kakskerran saarille on osoitettu yhteensä 1 375 ha:n suuruiset asumiselle varatut alueet, joille kaavaselostuksen mitoituslaskelmien mukaan voi enimmillään sijoittua noin 15 000 asukasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hallinto-oikeuden mukaan Satava-Kakskerran osayleiskaavan asuinalueita koskevat kaavaratkaisut ovat olennaisesti ristiriidassa maakuntakaavan niiden keskeisten suunnitteluperiaatteiden kanssa, jotka koskevat yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja uusien asumiselle varattavien alueiden sijoittamista olevien keskusten tuntumaan.

Osayleiskaavassa on asukasluvultaan merkittäviä uusia asuinalueita osoitettu olemassaolevan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle. Maankäyttöratkaisut eivät myöskään tue joukkoliikennettä. Näistä syistä osayleiskaava ei myöskään edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista.

Satavan ja Kakskerran saarten nykyinen asukasmäärä on noin 1 400 asukasta. Alueella on lisäksi noin 4 000 kesäasukasta.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2009 Satava-Kakskerran osayleiskaavan. Osayleiskaavasta tehtiin hallinto-oikeuteen yhteensä 12 valitusta. Valittajina olivat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus (entinen Lounais-Suomen ympäristökeskus), Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Satavan Pientaloyhdistys ry, Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry ja Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry sekä yksityishenkilöitä.

Turun kaupunki voi valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.