Uutiset

Hallinto-oikeus hylkäsi pääosin valitukset Naantalin osayleiskaavasta

Turun hallinto-oikeus on hylännyt yhtä lukuunottamatta kaikki valitukset Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ja muiden saarien osayleiskaavasta. Hallinto-oikeuden mukaan kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset. Päätöstä tehtäessä ei oikeuden mielestä ole liioin menetelty virheellisesti. Valitukset hylättiin muun muassa iltä osin kuin ne kohdistuivat Kultaranta Golfin alueeseen. Yhden vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön alueelta kaava kuitenkin kumottiin.

Kiistanalainen osayleiskaava hyväksyttiin Naantalin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2009. Päätöksestä tehtiin hallinto-oikeuteen yhteensä 14 eri valitusta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.