Uutiset

SAK: Irtisanomisia tänä vuonna selvästi vähemmän

Irtisanomisia on ollut tänä vuonna selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Myös yt-neuvotteluihin päätyi viime vuotta harvempi työntekijä, selviää SAK:n tänään julkistamista laskelmista.

Tänä vuonna irtisanottiin lähes 9 000 työntekijää, kun viime vuonna irtisanottuja oli lähes 20 000. Yt-neuvotteluissa oli tänä vuonna melkein 60 000 työläistä, kun vuotta aiemmin heitä oli roimasti enemmän eli melkein 200 000.

Suurimpia irtisanojia olivat UPM-Kymmene yli tuhannella irtisanotulla ja Eniro yli 500:lla irtisanotulla.

Vaikka tämän vuoden luvut ovat viime vuotista paremmat, ovat irtisanottujen ja yt-neuvotteluissa olleiden määrät kuitenkin merkittävästi suurempia kuin ennen taantumaa vuonna 2007. SAK:n keräsi tiedot pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä.

SAK on huolissaan siitä, että hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvanut viime vuodesta lähes kolmanneksella.