Talous

Kuluttajien usko Suomen talouteen rakoilee

Kuluttajien arviot omasta taloudestaan säilyivät suurin piirtein ennallaan.
Kuluttajien arviot omasta taloudestaan säilyivät suurin piirtein ennallaan.

Kuluttajien luottamus talouteen rakoilee. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät joulukuussa rajusti edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset Suomen taloudesta olivat heikommat viimeksi viime vuoden keväällä.

Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät joulukuussa suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina. Joulukuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja varsinkin kestotavaroiden ostamista vähemmän kannattavana kuin aiemmin. Silti aikeita lainanottoon sekä asunnon ja kestotavaroiden ostoon oli kotitalouksilla paljon.

Elinkeinoelämässä näkymät kirkastuvat edelleen. Erityisesti vähittäiskauppa porskuttaa vahvasti. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vähittäiskaupan arviot tulevasta olivat joulukuussa erittäin myönteiset. Vähittäiskaupassa suhdannekuva on EU-maiden keskitasoa parempi, ja myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan.