Uutiset

Turun huoltamopalo tiukentamassa turvamääräyksiä

Turkulaisella huoltoasemalla viime elokuussa syttynyt tulipalo on johtamassa alan turvamääräysten tiukentamiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijaryhmä suosittaa loppuraportissaan, että maadoituskaapelista tehtäisiin palavien nesteiden siirroissa pakollinen.

Lisäksi jakeluasemien laitteiden ja maadoituksen tarkastuksille tulisi säätää määräajat. Turussa 13. elokuuta syttynyt palo syttyi tilanteessa, jossa bensiiniä purettiin säiliöperävaunusta jakeluaseman maanalaisiin säiliöihin. Tutkintaryhmän mukaan syttymissyy oli staattisen sähkön kipinä. Vastaava voidaan estää käyttämällä erillistä maadoitusjohdinta.

Öljy-yhtiöt ovat nyt lisänneet johtimen käytön omiin ohjeistuksiinsa. Ajoneuvoihin on jo kehitteillä turvalaitteita, joiden avulla polttoaineen purku estyy, jos maadoitus on puutteellinen. Kun nämä laitteistot tulevat yleiseen käyttöön, ne tulisi onnettomuustutkintakeskuksen mukaan määrätä pakollisiksi uusiin autoihin.