Uutiset

Sovinistien pääsy opettajankoulutukseen halutaan estää

Naisiin tai miehiin vähättelevästi suhtautuvien on tulevaisuudessa turha pyrkiä opiskelemaan opettajaksi, jos sukupuolierojen lievittämiskeinoja pohtinut työryhmä saa tahtonsa läpi. Työryhmä ehdottaa opettajankoulutuksen opiskelijavalintoihin asenteita mittaavaa osiota, jonka avulla pidettäisiin epätasa-arvoisesti ajattelevat poissa opettajanpöydän takaa.

Opettajankoulutukseen työryhmä ehdottaa sukupuolitietoisuutta lisääviä osioita, joiden tarkoitus on saada opiskelijat huomaamaan, kohtelevatko he eri sukupuolta olevia ihmisiä eri tavoin. Jo työelämässä olevat opettajat saisivat vastaavanlaista oppia täydennyskoulutuksessa.

Kun peruskouluopetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteet lähivuosina uudistetaan, työryhmä toivoo niihin konkreettisia ja selkeästi määriteltyjä keinoja, joiden avulla kouluopetuksessa pyritään vähentämään sukupuolten välistä kahtiajakoa.

Esimerkiksi erilliset tekstiilityön ja teknisen työn tunnit saattavat jäädä kohta historiaan. Niiden tilalle tulisi kaikille yhteinen oppiaine, jossa opittaisiin erilaisia käsillä tekemisen taitoja ja materiaalien käyttöä.