Uutiset

Suomalaisten jakautuminen kahteen kastiin voimistuu

Suomalaisten jakautuminen kahteen kastiin on voimistumassa. Eriarvoisuuden kasvu näkyy etenkin toimeentulotuen tarpeena, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportista.

Köyhyys on kasvanut ja toimeentulo-ongelmat ovat yleisiä perusturvan varassa elävissä kotitalouksissa.

Heikoimmilla ovat nuoret työttömät, huonosti koulutetut nuoret sekä yli 80-vuotiaat.

THL:n raportin tekijät pitävät huolestuttavana etenkin alle kouluikäisten lasten perheiden toimeentulo-ongelmien yleistymistä. Lapsia elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella saman verran kuin 1970-luvulla. Yksinasuvista yli 65-vuotiaista kansaneläkeläisistä on köyhiä noin puolet.

Taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut, mutta THL:n mukaan koetun hyvinvoinnin erot eivät ole repeämässä.

Yleisesti ottaen suomalaiset kokevat raportin mukaan terveytensä kohentuneen ja elämänlaatunsa korkeaksi. He ovat yhä myös melko tyytyväisiä hyvinvointipalveluihinsa ja kannattavat niiden hoitamista verovaroin.

Valtaosa väestöstä kehittäisi sosiaaliturvaa niin, että se takaisi kohtuullisen toimeentulon kaikille.