Uutiset

STUK vaatii selvitystä Olkiluodon dieselgeneraattoreista

Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvityspyyntö Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön dieselgeneraattoreiden hankinnasta on keskeyttänyt asennustyöt voimalatyömaalla. STUK epäilee, että laitteet eivät välttämättä täytä kaikkia laatuvaatimuksia.

Kyse on varavoimadieselgeneraattoreista. Niiden sekä niihin kuuluvien laitteiden asennustyöt on keskeytetty.

STUK vaatii voimayhtiö Teollisuuden voimalta (TVO) selvitystä, miksi laitteet valmistaneille alihankkijoille ei ollut toimitettu viimeisimpiä STUK:n hyväksymiä suunnittelua ja laatua koskevia vaatimuksia.

– Alihankkijalle tehdyssä tarkastuksessa tuli ilmi, että heillä on käytössään vanhentuneita asiakirjoja, kertoo johtaja Petteri Tiippana STUK:sta.

Selvityspyyntö lähti marraskuun aikana TVO:lle. STUK tekee oman arvionsa laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valmistukseen ja valvontaan osallistuneiden organisaatioiden toiminnasta.

Tiippana ei osaa arvioida, viivästyttääkö laitteiden asennuksen keskeyttäminen voimalan rakennustöitä. Asennusta ei voida Tiippanan mukaan jatkaa, ennen kuin laitteiden vaatimustenmukaisuudesta on varmistuttu.

Varavoimaan kuuluu sähköä tuottava generaattori ja generaattoria pyörittävä dieselmoottori sekä paljon apulaitteita. Näiden varavoimadieselgeneraattoreiden tarkoitus on tuottaa sähköä laitoksen turvallisuusjärjestelmille tilanteissa, joissa normaali sähkönsyöttö on menetetty. Varavoimadieselgeneraattoreita tulee Olkiluoto 3 -yksikköön neljä.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä TVO:lle rakentava Areva-Siemens-konsortio on aiemmin ilmoittanut, että suurin osa töistä valmistuu vuonna 2012 ja yksikön säännöllinen käyttö alkaa vuonna 2013.