Uutiset

Kelan etuudet jääneet tuntuvasti jälkeen ansioista

Kelan etuudet ovat jääneet selvästi jälkeen ansiotason kasvusta, ilmenee Sosiaalivakuutus-lehden selvityksestä.

Kelan mukaan reaalinen ansiotaso on noussut parissakymmenessä vuodessa 38 prosenttia. Samaan aikaan työmarkkinatuki on noussut vain 5 prosenttia ja täysi kansaneläke 8 prosenttia.

Jotkut etuudet ovat jopa pienentyneet. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijan opintoraha on nyt reaaliarvoltaan 13 prosenttia pienempi kuin vuonna 1991.

Eniten laskua on ollut lapsilisissä. Ensimmäisen lapsen lapsilisä on pienentynyt reaalisesti 19 prosenttia ja toisen lapsen lapsilisä 29 prosenttia vuosina 1995–2011.

Sosiaalivakuutus-lehti vertaili etuuksien muutoksia vuosina 1991–2011.

Kelan aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä katsoo lehdessä, että etuuden sitominen kansaneläkeindeksiin näyttää vakauttavan sitä jonkin verran, muttei estä etuuden jäämistä jälkeen ansiokehityksestä.