Talous

Vihreät keräisi veroilla kaksi miljardia lisää

Vihreiden mielestä veroilla pitäisi kerätä vuosittain kaksi miljardia euroa enemmän tuloja valtiolle kuin nyt tehdään. Pienten tulojen verotusta puolue keventäisi.

Vihreiden valtuuskunnan hyväksymien veropoliittisten linjausten mukaan arvonlisäveroa olisi korotettava prosenttiyksiköllä ja pääomatulojen veroa kahdella prosenttiyksiköllä.

– Verojen korottaminen ei ole meille itsetarkoitus, mutta hyvinvointipalvelujen turvaaminen on. Leikkausten ja veronkorotusten välillä valitsemme korotukset, vihreiden puheenjohtaja, verotyöryhmää vetänyt työministeri Anni Sinnemäki sanoo.

Ympäristö- ja energiaveroa vihreät korottaisi seuraavalla vaalikaudella saman suuruisesti mitä nykyinen hallitus on tehnyt. Verouudistuksen jatkoon sisältyy muun muassa uraanivero, energiayhtiöiden windfall-veron toteuttaminen, turpeen veron kiristäminen ja jäteveron laajennus.