Uutiset

Uusille turvesoille haettu ennätysmäärä ympäristölupia

Uusille turvesoille on haettu ennätysmäärä ympäristölupia, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Puolentoista vuoden aikana on haettu valtakunnallisesti noin 270 ympäristölupaa.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on nyt vireillä 45 uutta turvehanketta. Vajaat kymmenen vuotta sitten niitä ei ollut lainkaan.

Lupien haku johtuu siitä, että turve alkaa loppua ensimmäisinä tuotantoon otetuilta soilta.

Ojitettujen soiden hiilipäästöt näyttävät olevan luultua suurempia, todetaan Itä-Suomen yliopistossa valmisteilla olevassa tutkimuksessa. Erikoistutkija Heikki Simola kertoo, että ojitetuilta soilta näyttää vapautuvan ilmakehään 30 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

Metlan laskelmien mukaan hiilidioksidia on oletettu vapautuvan 7 miljoonaa tonnia.

Tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että soilta vapautuu ilmaan lähes puolet siitä hiilidioksidimäärästä, jonka Suomen metsät kykenevät sitomaan.

Merkittävä ero Metlan ja Itä-Suomen yliopiston välisissä laskelmissa on Simolan mukaan selitettävissä erilaisilla aineistolla. Yliopiston aineistossa oli huomattavasti enemmän soita.