Uutiset

Suomalaisilta ulosmitattu ennätyssumma velkoja

Ulosottovelallisilta on peritty tänä vuonna takaisin ennätysmäärä velkoja. Lokakuun loppuun mennessä summa oli jo 63 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Koko vuoden perintäsaaliin odotetaan nousevan 780 miljoonaan euroon, kun keskiarvo on ollut 700 miljoonan luokkaa.

Valtakunnanvoudinvirastossa merkittävimpänä syynä tähän pidetään ulosottoviranomaisten toiminnan tehostumista.

– Ulosottoviranomaiset saavat tietoa ihmisten taloudellisista taustoista entistä paremmin ja laajemmin. Lisäksi tilanteet pyritään selvittämään aiempaa nopeammin, toteaa talouspäällikkö Maire Kulpakko Valtakunnanvoudinvirastosta.

Tiedonsaannin helpottuminen ja toisaalta viranomaisten nopea toiminta ovat vaikuttaneet siihen, ettei omaisuutta ehditä hukkaamaan ulosoton ulottumattomiin yhtä helposti kuin ennen.

– Osasyy hyvään tulokseen on myös se, että realisoinnit ovat käyneet kuluvan vuoden aikana hyvin kaupaksi. Tämä on auttanut velkojen maksamisessa, Kulpakko sanoo.

Suomalaisilla oli vuoden 2010 alussa yhteensä noin 2,5 miljardia euroa perinnässä olevaa velkaa ulosotossa. Lokakuun lopussa Suomessa oli 305 000 ulosottovelallista, mutta määrä pienenee joillakin kymmenillä tuhansilla vuoden loppuun mennessä.

– Velallisten määrä on suurimmillaan ennen veronpalautusten maksamista, kun velkojat panevat laskut perintään, Kulpakko selittää.

Tänä vuonna suomalaisille maksetaan yhteensä 2,6 miljardia euroa veronpalautuksia. Niistä reilut 49 miljoonaa siirtyy suoraan ulosoton kautta velanperijöille.

LUE LISÄÄ PERJANTAIN TURUN SANOMISTA