Uutiset

Lukioihin halutaan enemmän valinnanvapautta

Opetusministeriön työryhmä haluaa lukioon vähemmän pakollisia kursseja. TS/Veikko Wahlroos
Opetusministeriön työryhmä haluaa lukioon vähemmän pakollisia kursseja. TS/Veikko Wahlroos

Lukiolaiset saattavat saada mahdollisuuden vaikuttaa nykyistä enemmän siihen, kuinka paljon he opiskelevat mitäkin oppiainetta. Opetusministeriön työryhmä haluaa lukioon vähemmän pakollisia kursseja.

Työryhmä antaisi myös kouluille nykyistä vapaammat kädet päättää, mitä kursseja ne lukiolaisille tarjoavat.

Tarkoitus on jakaa oppiaineet ryhmiksi, kuten luonnontieteen ryhmään sekä kulttuurin ja historian ryhmään. Kaikkien ryhmien opiskeleminen olisi pakollista, mutta lukiolainen valitsisi itse esimerkiksi sen, ottaako hän luonnontieteiden ryhmästä biologiaa vai fysiikkaa.

Myös opetettavat asiat kaipaavat työryhmän mielestä uudistamista, jotta lukiossa oppisi mahdollisimman hyvin kokonaisuuksien hallintaa ja opiskelutaitoja. Näitä asioita mitattaisiin työryhmän kaavailujen mukaan nykyistä enemmän myös ylioppilaskokeissa.

Ylioppilaskoevastauksia alettaisiin kirjoittaa osittain tietokoneella. Koneet otettaisiin käyttöön asteittain vuodesta 2014 alkaen.

Opinto-ohjausta työryhmä parantaisi lisäämällä lukiolakiin kohdan, joka turvaisi opiskelijalle oikeuden saada yksilöllistä ohjausta.

Maahanmuuttajille suunniteltaisiin erillinen lukioon valmistava koulutus. Vuoden mittainen lukiovalmennus auttaisi nykyistä useampia maahanmuuttajia pääsemään lukioon ja menestymään siellä.