Uutiset

Ikääntyvä kansa tarvitsee tekoniveliä

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten tarpeen ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Suurten ikäluokkien vanhenemisen arvioidaan nostavan vuotuista leikkaustarvetta useilla tuhansilla tulevan vuosikymmenen aikana.

Suomen Artroplastiayhdistyksen mukaan tekonivelleikkaus on usein kustannustehokas apu potilaan toimintakyvyn kohentamiseksi. Tekonivelkirurgiaan erikoistuneiden ortopedien ammattijärjestö painottaa kuitenkin uudessa hoitosuosituksessaan, että leikkauksen tarvetta tulee pohtia kriittisesti, jos komplikaatioriski on merkittävä esimerkiksi ylipainon tai diabeteksen vuoksi.

Suomessa tehdään lonkan ja polven tekonivelleikkauksia jo yli 20 000 vuodessa. Yleisyytensä vuoksi tekonivelleikkaukset ovat tavallisin potilasvahingon takia korvauksiin johtava leikkaus.

Ammattijärjestön mukaan lonkan ja polven tekonivelleikkaukset tulisikin keskittää, jotta uusintaleikkausten riskiä saataisiin pienennettyä ja hoidon laatua saataisiin kohennettua. Järjestö suosittaakin, että tekonivelleikkauksia tekevän kirurgin tulisi tehdä vuodessa vähintään sata, mielellään yli kaksisataa tekonivelleikkausta.