Uutiset

Kunnille velvollisuus liittyä yhteistoiminta-alueeseen

Valtioneuvostolle on tulossa mahdollisuus määrätä loputkin pienet kunnat keskinäiseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomessa on vielä runsaat 40 kuntaa, jotka eivät ole ryhtyneet toimiin vähintään 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi.

Kunnilla on aikaa ensi elokuun loppuun asti ilmoittaa suunnitelmistaan. Jos ne eivät vapaaehtoisesti liity yhteistoiminta-alueisiin, ne voidaan velvoittaa liittymään vuoden 2013 alusta.

Saaristolaisuus, pitkät etäisyydet sekä kielelliset ja kulttuuriset perusteet ovat edelleen poikkeuksia, joiden perusteella määräyksistä voidaan tinkiä. Uudeksi poikkeusperusteeksi tulee valtioneuvoston myöntämä poikkeus väestöpohjaan. Tällä halutaan välttää väkisin tehtävät huonot ratkaisut.

Samalla täsmennetään sosiaalihuollon yhteistoimintavelvoitetta. Väestöpohjavaatimus koskisi kaikkia sosiaalihuollon palveluja paitsi lasten päivähoitoa.

Tarkoituksena on muuttaa sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua puitelakia että sosiaalihuoltolakia.