Uutiset

Puuttuminen perheväkivaltaan helpottuu

Läheisen pahoinpitelystä joutuu pian vastuuseen nykyistä herkemmin. Eduskunta hyväksyi lainmuutoksen sisällön yksimielisesti illalla.

Jatkossa lieväkin pahoinpitely voi johtaa syytteeseen, vaikka pahoinpitelyn uhri ei itse vaadi rangaistusta. Lainmuutos koskee tapauksia, joissa pahoinpitely kohdistuu läheiseen kuten perheenjäseniin tai alaikäiseen.

Muutos koskee myös työntekijöiden kokemaa lievää pahoinpitelyä silloin, kun tekijänä on asiakas, vierailija tai muu työpaikan ulkopuolinen henkilö. Lainmuutos parantaa myös opettajien turvaa.

Yli puolet suomalaismiehistä on kokenut yli 15-vuotiaana väkivaltaa, kertoo Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti. Useimmin he ovat joutuneet tuntemattoman miehen väkivallan tai uhkailun kohteeksi.

Noin joka kuudes haastattelututkimukseen osallistunut mies ja nainen oli nykyisessä suhteessaan kokenut puolison väkivaltaa tai uhkailua.

Sen sijaan naiset kokivat kaksi kertaa miehiä enemmän entisen puolison väkivaltaa tai uhkailua.

Naisten kokemasta parisuhdeväkivallasta aiheutui sekä henkisiä että ruumiillisia vammoja useammin kuin miehille.