Talous

Tarkemmat hintatiedot auttamaan puukaupan päätöksissä

Metsäteollisuus alkaa julkistaa puukaupoista entistä tarkempia hintatietoja. Tavoitteena on parantaa puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa sekä ostajien että myyjien päätöksentekoa, Metsäteollisuus ry kertoi tiedotteessaan.

Kantohinnat julkaistaan tästä lähtien jokaiselle hakkuutavalle erikseen puutavaralajeittain ja hinta-alueittain. Hinnat tilastoidaan myös entiseen tapaan pystykaupan keskikantohintoina, mikä helpottaa pitkän aikavälin hintakehityksen seurantaa.

Metsäteollisuuden mukaan metsänomistaja saa vastaisuudessa käyttöönsä aiempaa tarkemmalla aluejaolla kootut hintatiedot, jotka on listattu erikseen ensiharvennusten, muiden harvennusten ja uudistushakkuiden osalta. Myös pikkutukkien hintatiedot raportoidaan erikseen.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot kattavat keskimäärin 84 prosenttia yksityismetsien puukaupoista.