Uutiset

Työnteko hidastaa opintoja mutta takaa toimeentulon

Korkeakouluopiskelijoiden mielestä työnteko hidastaa opintoja, mutta on usein välttämätöntä toimeentulon vuoksi.

Neljäsosa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden tuloista tulee ansiotyöstä, ilmenee opetus- ja kulttuuriministeriön teettämästä tutkimuksesta.

Yksin asuvan korkeakouluopiskelijan keskimääräiset nettotulot ovat 771 euroa kuukaudessa. Se on hyvin lähellä pienintä rahamäärää, 700 euroa kuukaudessa, jolla opiskelijat ilmoittivat voivansa tulla toimeen.

Täysi opintoraha on 300 euroa kuussa ja täysi asumislisä 200 euroa kuussa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 47 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 30 prosenttia kokee, että tulot eivät riitä kuukausittaisiin menoihin. Asumis- ja ruokamenojen osuus on noin 70 prosenttia kaikista menoista.

Reilusti yli puolet korkeakouluopiskelijoista arvioi, että omalla alalla on tulevaisuudessa hyvä työllisyystilanne. 30 prosenttia pelkää jäävänsä työttömäksi valmistumisen jälkeen.

Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen vuoden takaiseen verkkokyselyyn, johon vastasi lähes 4 000 korkeakouluopiskelijaa.