Uutiset

Kysely: Työkuorma ja huono pomo ajavat eläkkeelle

Suomalaiset pitävät ennenaikaisen eläköitymisen syynä työn kuormittavuutta ja heikkoa johtamista.

Työntekijöistä 81 prosenttia ja 89 prosenttia päättäjien joukkoon kuuluvista piti työn henkistä kuormittavuutta merkittävimpinä ennenaikaisen eläköitymisen syynä.

Kumpikin ryhmä uskoo, että kannustavalla johtamisella ja työkykyä ylläpitävällä kuntoutuksella voitaisiin pidentää työuraa.

Sen sijaan työuran venyttämiseen pakolla, esimerkiksi eläkeikää nostamalla, uskoo harvempi.

Kyselyt teetti Avire-Kuntoutus Oy, joka toimi aiemmin Kuntoutussäätiön nimellä.

Mielipidettä kysyttiin lokakuussa reilulta tuhannelta työntekijältä sekä saman suuruiselta päättäjäjoukolta. Päättäjiin kuului kyselyssä organisaatioiden ylintä johtoa, talousjohtoa, työterveysammattilaisia sekä työ- ja elinkeinoviranomaisia.