Uutiset

Uusiin taloihin pitää vastakin rakentaa väestönsuoja

Uusiin vähintään 1 200 neliön asuinrakennuksiin pitää rakentaa väestönsuoja. Rakentamisvelvollisuuden alaraja nousee uudessa pelastuslakiesityksessä nykyisestä 600 neliön rajasta kaksinkertaiseksi.

Väestönsuojien rakentamistarvetta tarkastellaan uudelleen seuraavan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä. Lainvalmistelun aikana asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok.) olisi halunnut luopua rakentamisvelvoitteesta jo nyt.

Pelastuslaitosten hoitamat palotarkastukset saattavat tulla maksullisiksi. Uusittava pelastuslaki antaa pelastuslaitoksille oikeuden päättää mahdollisen maksun perimisestä. Asuintalosta maksua ei kuitenkaan peritä.

Vastedes pelastuslaitos voi periä maksun myös niistä kustannuksista, joita toistuvat väärät automaattihälytykset aiheuttavat. Kummatkin ovat nykyisin maksuttomia. Toissa vuonna jopa 22 prosenttia hälytyksistä oli turhia.

Pelastuslaitos voi määrätä myös hoitolaitoksiin automaattisen sammutusjärjestelmän, jollei paloturvallisuutta pystytä muilla keinoin varmistamaan.