Uutiset

Reumapotilaiden hoitovastuu siirtyy sairaanhoitopiireille

Vastuu Reumasäätiön sairaalan potilaiden erikoissairaanhoidon järjestämisen siirtyy sairaanhoitopiireille ja tarvittaessa yliopistollisiin sairaaloihin. Reumasäätiön sairaala ottaa kirjeitse yhteyttä potilaisiinsa, myös hoitoa odottaviin. Potilaille kirjoitetaan myös jatkohoitolähete omaan sairaanhoitopiiriin. Kela lähettää kirjeen kuntoutusasiakkaidensa jatkohoidosta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin muodostetaan kahden kuukauden ajan toimiva koordinaatioyksikkö, joka tukee sairaanhoitopiirejä alle 16-vuotiaiden potilaiden jatkohoidon järjestämisessä. Yksikön tarkoitus on varmistaa, että kaikki lapsipotilaat tulevat hoidetuiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan, Valviran ja yliopistosairaaloiden sekä Reumasäätiön omistaman sairaalan edustajat sopivat järjestelyistä tiistaina.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastasi rohkeasti ja nopeasti ministeriön pikakyselyyn sairaanhoitopiirin mahdollisuuksista hoitaa lapsireumapotilaita

– Ilmoitimme, että olemme kiinnostuneita olemaan niiden muutaman sairaalan joukossa, joihin tämä hoito keskitetään, sanoi sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén.

– Meillä ei ole lyödä rahaa pöytää, mutta resurssithan tulevat potilaiden kautta. Kaikki on kuitenkin auki, Lindén tarkentaa.

Aikuispotilaiden hoitotarpeisiin on pystytty vastaamaan.

– Olemme omavaraisia sekä ortopediassa että reumatologiassa, vakuuttaa ylilääkäri Timo Möttönen. Ylilääkärin suuri huoli on kuitenkin alan tulevaisuus: reumalääkäreistä varsin suuri osa jää lähivuosina eläkkeelle, eikä nuorta polvea ole samassa tahdissa tulossa tilalle.