Uutiset

Palkkaerojen kartoituksessa ongelmia työpaikoilla

Työpaikoilla tulisi visioiden sijaan saada aikaan konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan tasa-arvolain vaatima palkkaerojen kartoitus tuottaa ongelmia. Palkkakartoituksella pyritään kuromaan umpeen naisten ja miesten palkkaeroja.

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vuonna 2005 muuttunut tasa-arvolaki on vauhdittanut tasa-arvosuunnittelua työpaikoilla, mutta suunnitelmien laadussa on toivomisen varaa.

Ministeriön mukaan tasa-arvosuunnitelmien parasta antia ovat edistys työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä syrjinnän ja häirinnän ehkäisyssä.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava kaikilla työpaikoilla, joissa on vähintään 30 työntekijää. Eniten suunnitelmia on tehty julkisella sektorilla, kun taas pienet yritykset ovat olleet passiivisimpia.